Itzuli

Elkartea Zuzendaritza Batzarrak arautu, administratu eta ordezkatzen du, Batzar Nagusiak emandako proposamenei jarraiki, AVAIM zuzentzen duen organo betearazlea baita. Zuzendaritza Batzarreko kideek borondatezko arduraldia dute eta ez dute ordainsari ekonomikorik jasotzen beren funtzioak eta zereginak egiteagatik. Zuzendaritza Batzordeko kide bakoitzak(lehendakaria, lehendakariordea, diruzaina, idazkaria, probintzia-ordezkaritzako kidea) bere eremuan bere erantzukizuna garatzen du.QUIENESSOMOS-01

  • Lehendakaria: Dña. Ana Belén Villa Arrien
  • Lehendakariordea: Dña. Manuela Abeijón Merchán
  • Idazkaria:Dña. Maite González Catalán
  • Diruzaina: Dña. Rosa Mª González Iglesias
  • Vocal ARABA:Dña. Delia Bargiela Cárcamo
  • Vocal BIZKAIA: Dña. Yolanda Ibáñez Gómez
  • Vocal GIPUZKOA:Dña. Estefanía Quintana Dominguez