08:45-09:00 Dokumentazioa jasotzea.

09:00 Inaugurazioa

Lehenengo zatia (09:10-10:45)

1. Jarduera esparrua.

a. Europako eta Estatuko erreferentziazko esparrua.

b. Jakinarazpena.

i. Jakinarazpenaren eta salaketaren arteko desberdintasuna.

ii. Legezko betebeharra.

iii. Erantzukizuna definitzea: jakinarazpenak ez dakar kasu posiblea egiaztatzea.

iv. Froga eta zaintza lerroa kontserbatzea.

c. Delitu motak:

i. Sexu askatasun eta ukigabetasunaren aurka.

1. Sexu abusua.

2. Adingabeak galbidean jartzea.

3. Exhibizionismoa.

4. Sexu ustiapena: prostituzioa eta pornografia.

5. Sexu nortasuna.

ii. Gizakien salmenta.

d. Sexu baimenerako adina.

2. Jarduera esparrua Euskal Autonomia Erkidegoan.

a. Esparru arautzailea.

b. Indarreko protokoloak.

c. Jakinarazpena.

3. Sexu indarkeria.

a. Sexu indarkeriaren kontzeptua eta ulertzeko oinarrizko faktoreak.

b. Prebentzioa:

i. Informazio sistemak profesionalak eta boluntarioak hautatzeko prozeduretan.

1. Sexu indarkeriari lotutako zigor aurrekariei buruzko ziurtagiri negatiboak.

ii. Haur eta nerabeen aldetik zuzeneko jakinarazpen sistemak.

iii. Haur eta nerabeei bideratutako prebentziozko ekintzak. Berdinak prebentzio eragile modura.

c. Hautematea:

i. Biktimizazio egoerak hautematea.

1. Jakinarazpenaren tratamendua. Zer egin eta zer saihestu.

ii. Erasotzailea edo erasotzaile posiblea hautematea

1. Adin nagusikoen jokabide desegokiak eta sexu indarkeriari lotutako jokabideak.

2. Erasotzailearekin edo erasotzaile posiblearekin jokatzeko jarraibideak hautematen den lehenengo faseetan

d. Jarduera:

i. Jarraibideak eta protokoloak.

Atsedenaldia (11:15-11:45)

Bigarren zatia (11:00-12:00)

4. Haurren eta nerabeen salmenta.

a. Haur eta nerabeen salmentaren ezaugarriak.

i. Jatorrizko herrialdearen araberako faktore bereizgarriak

ii. Arrisku bereziko herrialde eta taldeak.

b. Biktimak hauteman eta identifikatzea:

i. Atzerritarrak edo bertakoak.

ii. Zaintza edo babes egoeran.

c. Jakinarazpena.

i. Sareak:

1. Segurtasun kidego eta indarretako unitate adituak.

d. Biktimei arreta eskaintzeko baliabideak.

e. Prebentziorako baliabideak.

5. Eztabaida eta analisi partekatua.