target-dart512x512Itzuli

Egungo Estatutuek jasotzen duten bezala, AVAIMek hurrengo helburuak ditu:

 • Ahalik eta modurik zehatzenean eta osoenean gure Erkidegoan haurren abandonuaren eta tratu txarren arazoari buruzko egoera eta larritasuna ezagutzea.
 • Gaiarekiko sentsibilizazio soziala eta profesionala areagotzea.
 • Dagoen arazoaren larritasunaren eta aurre egiteko erabiltzen diren baliabideen artean oreka eta harreman egokia lortzen saiatzea.
 • Herri-administrazioa, arazo honi aurre egiteko arduraduna, kasu zehatza konpondu eta prebenitzeko orduan, jarduera-ildo egokienak (haurren ongizatearen ikuspegitik) gara ditzan lortzea.
 • Adituen eta, oro har, gizartearen artean PREBENTZIO ZEREGINAREN garrantzia eta lehentasuna onartzea, bai arrisku-egoeren ikuspegitik, bai orokorrean bizi-baldintzak hobetzearen ikuspuntutik..
 • Haurrak defendatzera bideratutako ahaleginak sustatu eta koordinatzea, tratu txarrak jasan dituzten haurren gainean zuzeneko jarduerarik gabe.

Helburuak lortzeko, aldez aurretik legezko baldintzak bete beharko lirateke ondorengo jarduera-lerroen bitartez:

 • Ogibide bakoitzaren ikuspegitik gaiari buruz ideiak, esperientziak eta ezagutzak alderatzea.
 • Elkarteko kide guztiek gaiari buruz barneko prestakuntza-planei ekitea.
 • Arazoari buruz elkarteko kideek lor dezaketen informazio guztia jasotzea: kasuen kopurua, motak eta larritasuna, jasotzen duten tratamendua, kasu berriak agertzeko arrisku-egoerak, etab.
 • Tratu txarrak jasan dituzten haurrei eta arrisku-egoeran daudenei buruzko azterlanak eta ikerketak sortu, sustatu eta koordinatzea.
 • Gure Erkidegoan arazoaren ezaugarriak eta dimentsioak, baita konponbidean izan daitezkeen urritasunak ere salatu eta jakinaraztea.
 • Prebentzioaren eta tratamenduaren mailan etengabe konponbide eraginkorrak eskatzea.
 • Gizartearen eta komunitatearen esku-hartzearen eremuan lanean diharduten beste talde batzuekin harremanetan jartzea, arazoarekin zuzeneko edo zeharkako harremana badute.
 • Arazoarekiko jada antolatuak dauden taldeen sentsibilizazioan parte hartzea.
 • Gizarte Zerbitzuen eta Haurtzaroaren Arloko teknikariak, adituak eta politikariak eta, oro har, jendea sentsibilizatzen laguntzea eta hori sustatzea.
 • Gaiaren prestakuntzan adituak eta aldeak informatu eta aholkatzea.
 • Gaiari buruz arduratzen diren erakundeei aholkatzea.
 • Haurren abandonu eta tratu txarrei buruzko informazio erabilgarri guztia jaso eta antolatzea: bibliografia, programak, etab.
 • Antzeko ezaugarriak dituzten nazioko eta nazioarteko elkarteekin harremanetan jartzea.